ZARZĄD OKRĘGU

Home / ZARZĄD OKRĘGU
hm. Adam Niemkiewicz
Przewodniczący Okręgu
hm. Artur Nowak
Komendant Chorągwi Harcerzy
pwd. Paweł Brzozowski
Skarbnik Okręgu
phm. Krzysztof Goliszewski
Członek Zarządu
hm. Ryszard Kandzora
Wiceprzewodniczący Zarządu
phm. Ania Sutkowska
Komendantka Chorągwi Harcerek
phm. Marek Łappo
Członek Zarządu
Agnieszka Nalepa
Członek Zarządu
phm. Beata Kochmańska
Koordynator Okręgu HOPR
pwd. Karolina Bajera
Koordynator HAZ/HAL
hm. Małgorzata Siergiej
Członek Zarządu