Składki Drużyn

Home / Składki Drużyn

Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.

Wysokość składek w 2017 roku:

Jednostka organizacyjna Ryczałt za ilość osób Składka jednostkowa Wartość składek miesięcznie Wartość składek kwartalnie Wartość składek rocznie
Gromada Zuchowa 12 7,50 zł 90,00 zł 270,00 zł 1080,00 zł
Próbna Gromada Zuchowa 9 7,50 zł 67,50 zł 202,50 zł 810,00 zł
Drużyna Harcerska 16 7,50 zł 120,00 zł 360,00 zł 1440,00 zł
Próbna Drużyna Harcerska 13 7,50 zł 97,50 zł 292,50 zł 1170,00 zł
Drużyna Wędrownicza 8 7,50 zł 60,00 zł 180,00 zł 720,00 zł
Próbna Drużyna Wędrownicza 5 7,50 zł 37,50 zł 112,50 zł 450,00 zł