Składki Drużyn

Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.

Wysokość składek w 2018 roku:

Jednostka organizacyjna Ryczałt za ilość osób Składka jednostkowa Wartość składek miesięcznie Wartość składek kwartalnie Wartość składek rocznie
Gromada Zuchowa 12 10,00 zł 120,00 zł 360,00 zł 1 440,00 zł
Próbna Gromada Zuchowa 9 10,00 zł 90,00 zł 270,00 zł 1 080,00 zł
Drużyna Harcerska 16 10,00 zł 160,00 zł 480,00 zł 1 920,00 zł
Próbna Drużyna Harcerska 13 10,00 zł 130,00 zł 390,00 zł 1 560,00 zł
Drużyna Wędrownicza 8 10,00 zł 80,00 zł 240,00 zł 960,00 zł
Próbna Drużyna Wędrownicza 5 10,00 zł 50,00 zł 150,00 zł 600,00 zł