KOMISJA INSTRUKTORSKA HARCERZY

Home / POMORSKA CHORĄGIEW HARCERZY / KOMISJA INSTRUKTORSKA HARCERZY

Skład Komisji

hm. Artur Dryjer
hm. Krzysztof Horodecki
hm. Paweł Korzenecki
hm. Robert Mogiełka
hm. Mariusz Ossowski
hm. Maciej Starego
phm. Piotr Malinowski – sekretarz
phm. Dariusz Skrzypkowski
phm. Michał Urbanowicz

DOKUMENTY

OTWARCIE

 • karta próby na stopień instruktorski (w formacie edytowalnym),
 • opinię opiekuna próby (w formacie pdf),
 • opinię bezpośredniego przełożonego (w przypadku jeśli opiekunem jest drużynowy to należy przesłać opinię hufcowego – dotyczy tylko prób przewodnikowskich) (w formacie pdf).

ROZMOWA

 • plan pracy jednostki(w formacie pdf),
 • opinię opiekuna odnośnie realizacji próby(w formacie pdf),
 • opinię bezpośredniego przełożonego (w przypadku jeśli opiekunem jest drużynowy to należy przesłać opinię hufcowego – dotyczy tylko prób przewodnikowskich) (w formacie pdf).

ZAMKNIĘCIE

 • kartę sprawozdania z próby (w formacie pdf),
 • dzienniczek lektur (w formacie pdf),
 • opinię opiekuna próby (w formacie pdf),
 • opinię bezpośredniego przełożonego (w przypadku jeśli opiekunem jest drużynowy to należy przesłać opinię hufcowego – dotyczy tylko prób przewodnikowskich) (w formacie pdf).

WYMOGI FORMALNE

Przypominam, że wymogiem do otwarcia stopnia pwd jest:

 • posiadanie stopnia HO i otwartej próby HR
 • wiek: minimum 17 lat

Przypominam, że wymogiem do zamknięcia próby stopnia pwd jest:

 • posiadanie stopnia nabitego na krzyż harcerski (adekwatnego do obecnie posiadanego – HO/HR)
 • ukończenie kursu przewodnikowskiego
 • wiek: minimum 18 lat
 • zaliczenie rozmowy instruktorskiej oraz wykonanie zadań próby
 • dostarczenie przez opiekuna próby karty z wizytacji zadania

Przypominam, że wymogiem do otwarcia stopnia phm jest:

 • posiada stopień przewodnika
 • pełni funkcję drużynowego

Przypominam, że wymogiem do zamknięcia próby stopnia phm jest:

 • ukończenie kursu podharcmistrzowskiego
 • posiadanie stopnia harcerskiego Harcerza Rzeczypospolitej (również nabitego na krzyżu harcerskim)
 • zaliczenie rozmowy instruktorskiej oraz wykonanie zadań próby
 • dostarczenie przez opiekuna próby karty z wizytacji zadania

Kontakt:

kipchh@gmail.com

Aktualna informacja o zasadach funkcjonowania:

Najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem z Komisją Instruktorską należy przesłać pełną dokumentację na adres KI. Brak dopełnienia formalności może skutkować nie przyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.

Dokumenty KI:

https://drive.google.com/folderview?id=0B3Nm58ntiwdUV1dXYldjbHRTYzA&usp=sharing