Czuwaj! W zakładce Biuro Okręgu zostały zaktualizowane godziny pracy biura: 1) Dyżury biura:  poniedziałki i środy 16:30-19:30 2) Dyżury księgowości: poniedziałki i czwartki 17:00-20:00.